Gesamtstatistik der Top10 Ende 2011

Top10 Statistik – Punkte
A. Gredore
249
K. Pflüger
245
R. Bohnert
189
M. Müller
148
B. Klaes
124
T. Spieler
109
K. Engelsiepen
104
A. Frommherz
94
A. Schulz
73
Christian Boll
48
Top10 Statistik – Poles
K. Pflüger
10
A. Gredore
2
Mario Müller
2
T. Spieler
1
Top10 Statistik – Rennsiege
K. Pflüger
7
A. Gredore
2
R. Bohnert
2
Mario Müller
2
T. Spieler
2
Top10 Statistik – Podestplatzierungen
A. Gredore
13
K. Pflüger
10
R. Bohnert
6
M. Müller
6
T. Spieler
5
B. Klaes
4
A. Schulz
1
Top10 Statistik – Schnellste Rennrunden
K. Pflüger
8
A. Gredore
1
R. Bohnert
1
M. Müller
1
B. Klaes
1
T. Spieler
1
A. Frommherz
1
C. Boll
1
Top10 Statistik – Führungsrunden
K. Pflüger
300
A. Gredore
135
T. Spieler
86
M. Müller
73
R. Bohnert
36
A. Schulz
17
B. Klaes
7
Top10 Statistik – Rennteilnahmen
A. Gredore
15
B. Klaes
15
R. Bohnert
14
K. Engelsiepen
14
A. Frommherz
14
M. Müller
13
C. Boll
13
K. Pflüger
12
A. Schulz
10
T. Spieler
7
Top10 Statistik – Punkte pro Rennen
Kevin Pflüger
20,4
A. Gredore
16,6
T. Spieler
15,6
R. Bohnert
13,5
M. Müller
11,4
B. Klaes
8,3
K. Engelsiepen
7,4
A. Schulz
7,3
A. Frommherz
6,7
C. Boll
3,7